1. UNICON Třebíč
  2. Betonové prefabrikáty
  3. Sloupy, průvlaky a ztužidla

Sloupy, průvlaky a ztužidlaa

Železobetonové sloupy jsou tyčové prvky, vyráběné na zakázku dle projektové dokumentace ve třech typech podle průřezu. Železobetonové průvlaky a ztužidla jsou nosné tyčové prvky, určené pro vodorovné konstrukce občanských, průmyslových a zemědělských staveb.

Charakteristika železobetonových sloupů, průvlaků a ztužidel

Tvar, třída betonu, nosná výztuž, únosnost a použitelnost železobetonových sloupů, průvlaků a ztužidel je dána konkrétní projektovou dokumentací a statickým výpočtem.

V případě požadavku zákazníka mohou být prefabrikáty (po odsouhlasení autorizovaným statikem) odlehčeny prostupy, opatřeny zámečnickými prvky nebo jinými přípravky a tepelnou izolací.


Železobetonové sloupy

Železobetonové sloupy jsou tyčové prvky, vyráběné na zakázku dle projektové dokumentace ve třech typech podle průřezu — čtvercovém, obdélníkovém nebo kruhovém.

Železobetonové sloupy čtvercového a obdélníkového průřezu mohou být opatřeny jednou nebo dvěma konzolami.

Železobetonové průvlaky a ztužidla

Železobetonové průvlaky a ztužidla jsou nosné tyčové prvky, určené pro vodorovné konstrukce občanských, průmyslových a zemědělských staveb.

Ztužidla jsou zpravidla osazována na průvlaky.

Průvlaky se vyrábí na zakázku dle projektové dokumentace v typech podle průřezu — čtvercovém, obdélníkovém, profilu „L“ a profilu obráceného „T“. Ztužidla se vyrábí v typech podle průřezu — viz průvlaky.

Železobetonové průvlaky

Průvlaky se vyrábí v typech podle průřezu - profilu "L" a profilu obráceného "T" (výška od 200-1090 mm, šířka 200-500 mm, délka 1000-10800 mm).

Železobetonová ztužidla

Ztužidla se vyrábí v typech podle průřezu - čtvercovém, obdélníkovém, profilu "L" a profilu obráceného "T" (výška 180-2800 mm, šířka 100-800 mm, délka 1000-20000 mm).


Certifikace sloupů, průvlaků a ztužidel

Železobetonové sloupy jsou certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s..

Železobetonové průvlaky a ztužidla jsou také certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s.


Dokumentace ke stažení

Fotogalerie sloupků, průvlaků a ztužidel

Na začátek stránky Mapa stránek