1. UNICON Třebíč
  2. Betonové prefabrikáty
  3. Balkonové a lodžiové panely

Balkonové a lodžiové panely

Železobetonové balkonové nebo lodžiové panely jsou plošné deskové prvky vyráběné na zakázku dle projektové dokumentace, na základě návrhu autorizovaného statika.

Charakteristika panelů s přerušeným tepelným mostem

Železobetonové balkonové nebo lodžiové panely jsou plošné deskové prvky vyráběné na zakázku dle projektové dokumentace — na základě návrhu autorizovaného statika (tvar, třída betonu, nosná výztuž aj.).

Jsou nosným prvkem pro vytvoření konzolových konstrukcí (balkony, lodžie, markýzy, římsy apod.), kde je potřeba zajistit přerušení tzv. tepelného mostu.

Prefabrikáty mohou být po odsouhlasení statikem opatřeny zabudovanými prvky (např. pro kotvení zábradlí) nebo prostupy. Námi vyráběný systém balkonových panelů je nejekonomičtější při vyložení 1 až 1,3 metru, tloušťka desky 140/160 mm.


Přednosti panelů

  • snadné zhotovení z obvodu stavby vykonzolované nosné konstrukce pomocí prefabrikovaného prvku; odpadá bednění, armování a betonování přímo na stavbě;
  • systémově vyřešené přerušení tepelného mostu ve styku s obvodem budovy; prefabrikát obsahuje polystyrénovou tepelnou izolaci a nerezové kotvy;
  • kvalita spodního a bočního povrchu panelu při minimální třídě použitého betonu C 25/30 (B30) a dodržení potřebného krytí výztuže dovoluje minimalizovat finální náklady — jen stěrky nebo nátěry; hranu je možné opatřit zkosením a okapovou drážkou;
  • vrchní plocha může být ve spádu — odpadá betonování spádové vrstvy přímo na stavbě; pro manipulaci lze použít z panelu nevyčnívající zvedací úchyty;
  • libovolný tvar balkonové desky.

Certifikace balkonových panelů

Balkonové panely s přerušeným tepelným mostem jsou certifikovány autorizovanou osobou Qualiform, a. s.


Dokumentace ke stažení

Fotogalerie balkonových a lodžiových panelů

Na začátek stránky Mapa stránek